Používáte nepodporovaný prohlížeč - stránka Funk v omezeném režimu. Pro správné fungování stránky použijte např, mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobně.

Používáte nepodporovaný prohlížeč - stránka Funk v omezeném režimu. Pro správné fungování stránky použijte např, mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobně.

Obchodní podmínky

Společnost ELPRO, s.r.o. zpracovává Vaše údaje systémem Money S4 s modulem GDPR, který šifruje Vaše údaje a udržuje Vaše osobní údaje v bezpečí.

1. OBECNÉ

1.1 PŮSOBNOST

Obchodní podmínky definují základní práva a povinnosti v obchodním styku mezi kupujícím a provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající):

ELPRO, s.r.o.

Napájadlá 19, 040 12 Košice

SLOVENSKO

Společnost je registrována okresním soudem Košice I, vložka č. 7127 / V.

IČO: 31718604

DIČ: 2020482134

IČ DPH: SK2020482134

DUNS číslo: 495061298

Číslo účtu:

Fio banka, a.s.: 2010 / 2001515339

 

1.2 DEFINICE KUPUJÍCÍHO

 

Kupujícím se může stát každá fyzická nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti podle § 2, písm. a) 250/2007 z.z.


2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

2.1 ZPŮSOB OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ

K objednávání zboží může kupující využít jeden z následujících způsobů:     

 • On-line výběrem požadovaného zboží (vložením do košíku a odesláním objednávky) na www.esdshop.sk / cz / eu.     
 • Elektronickou poštou obchod@spajkovanie.sk.     
 • Písemně zasláním poštou na adresu provozu firmy (viz odstavec 1.1 Rozsah platnosti).

2.2 NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ

Pro závazné potvrzení objednávaného zboží musí objednávka obsahovat následující náležitosti:     

 • typ, specifikace zboží a počet kusů dle aktuálního ceníku     
 • obchodní jméno kupujícího, včetně IČ případně DIČ (firmy a společnosti)     
 • příjmení a jméno (fyzické osoby)     
 • kompletní adresa (ulice, číslo, město, PSČ)     
 • způsob dopravy resp. převzetí zboží (v poznámce)     
 • kontaktní telefon, e-mail (pro případné upřesnění objednávky)

2.3 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po přijetí objednávky prodávající potvrdí aktuální dostupnost typu a množství objednávaného zboží, případně možnosti požadovaného rozšíření. Při osobním odběru je zboží možné rezervovat do 24 hodin, po předložení zálohy 1 týden. Objednávka zboží je závazná až po odsouhlasení prodávajícím.

2.4 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Nezávaznou nebo prodejcem nepotvrzenou objednávku lze zrušit bez jakýchkoliv storno poplatků. Při zrušení závazné, potvrzené objednávky je prodejce oprávněn účtovat storno poplatek ve výši max. 10% z ceny objednaného zboží. Prodávající má právo zrušit závaznou objednávku, pokud cena zboží nebyla uhrazena řádně a včas dohodnutým způsobem, resp. pokud si kupující nepřevezme zboží do dne rezervace. Záloha uhrazena za účelem rezervace zboží je po zrušení objednávky samostatně nevratná. V případě nedostupnosti objednaného zboží je prodávající povinen vrátit celou výšku zálohové platby na účet kupujícího. Vrácení zboží při zásilkovém prodeji je popsáno v bodě 4.4.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 CENA ZBOŽÍ

Cena zboží se řídí aktuální nabídkou zveřejněnou na www.spajkovanie.sk platnou v době potvrzení objednávky. Ceny jsou zobrazeny automaticky v seznamu produktů bez DPH. Množstevní slevy (pokud jsou dostupné pro daný produkt) se zobrazují v detailech produktů. Prodávající může dohodnout s kupujícím osobité cenové a platební podmínky především při množstevních odběrech. Po objednání zboží prodejce potvrdí zákazníkovi cenu a dostupnost. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. V tomto případě má kupující právo na odstoupení od dohodnuté objednávky.

3.2 FORMA PLATBY     

 • dobírkou - platba zaměstnanci kurýrní (SPS/DPD/UPS) při převzetí zboží - účtuje se paušální poplatek za přepravu 220,-CZK  bez DPH.     
 • proforma fakturou - předem na základě závazné objednávky, proforma faktura se považuje za uhrazenou, pokud byla v den splatnosti připsána na účet prodávajícího - účtuje se paušální poplatek za přepravu 160,-CZK bez DPH.     
 • PayPal - platebním systémem PayPal. Po kontrole Vaší objednávky Vám zašleme na uvedený e-mail pokyny pro platbu systémem PayPal - účtuje se paušální poplatek za přepravu 290,-CZK bez DPH.    
 •  jinak předem dohodnutým způsobem

POZNÁMKA 1: V případě prvoodberateľov / větší objednávky si vyhrazujeme právo určit formu úhrady na proforma fakturu. Zboží odesíláme po připsání částky na náš účet.

POZNÁMKA 2: V případě objednávky, jejíž hmotnost bude přesahovat 5kg nebo bude nadrozměrná, tak se bude poplatek za přepravu kalkulovat samostatně podle hmotnosti / rozměrů. Upozornění: Platby šekem neakceptujeme!

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

4.1 ZPŮSOB PŘEVZETÍ ZBOŽÍ     

 • osobně - v provozovnách prodávajícího     
 • přepravní (kurýrní) společností EMS nebo DHL - dopravní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách přepravní společnosti. Při zasílání zboží hradí náklady na přepravu kupující, pokud není uvedeno jinak. Standardní částka za dopravu je 220,- CZK / dobírka.

POZNÁMKA: V případě objednávky ze zahraničí, nadměrného zboží nebo zboží s vyšší hmotností (nad 5kg) se provádí zvláštní kalkulace nákladů na přepravu.

4.2 DODACÍ DOBA

Aktuálně dostupný zboží přebírán osobně je možné převzít ihned po zaplacení hodnoty zboží. V případě rozšíření nebo změny objednávky je zboží připraveno k odběru po době nutné pro provedení požadovaných úprav. Při odběru zboží přepravní (kurýrní) společností kupující obdrží naskladněno zboží do 24 - 48 hodin (pouze v pracovních dnech) od potvrzení objednávky. V případě, že požadované zboží není skladem, může dodací lhůta dosáhnout 2 až 3 týdny. (Vždy se telefonicky nebo e-mailem upřesní)

4.3 VSTUP ZBOŽÍ

Při osobním převzetí zboží kupující obdrží doklad o nabytí zboží (fakturu a příjmový pokladní doklad) k převzetí zboží. V případě zaslání zboží přepravní společností bude faktura, zaslána spolu se zbožím. Zboží se považuje za dodané, okamžikem převzetí kupujícím při osobním odběru, resp. okamžik jeho odběru dopravní společností. Jakékoliv nedostatky nebo neúplnost dokumentů je kupující povinen oznámit ihned (do 24h) při přebírání zboží, jinak se považuje zboží za řádně dodané. Při objednávce zboží na dobírku kupující uhradí plnou cenu zboží zaměstnanci kurýrní při převzetí zboží. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení.

4.4 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Spotřebitel (spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti podle § 2, písm. A) 250/2007 ZZ) má v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele podle § 7, 102/2014 ZZ - možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkovém prodeji. Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, pokud zboží bylo přebírán osobně na prodejním místě společnosti.

Písemně prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu, čísla účtu a přesné adresy pro finanční vypořádání musí být prodávajícímu doručeno v uvedené lhůtě. Při vrácení zboží musí být zboží nepoužité, v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství apod.). Náklady na vrácení zboží nese kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako pojištěnou zásilku kurýrem nebo poštou I. třídou (ne na dobírku) spolu s dokladem o koupi. V případě splnění uvedených podmínek prodejce vrátí cenu zboží převodem na účet kupujícího nejpozději do 15 dnů od doručení písemného prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy zejména v následujících případech:     

 • pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit (servis, měření, přeprava apod.)     
 • pokud jde o prodej počítačových programů, které spotřebitel rozbalil nebo potvrdil instalaci (aktivaci)     
 • pokud jde o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží objednané speciálně na objednávku     
 • Upozorňujeme, že právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní nemá subjekt, který nesplňuje definici spotřebitele podle § 2, písm. a) 250/2007 CFU (Fyzická / právnická osoba, která využívá zboží na výkon svého podnikání - uvedení IČO / DIČ). V tomto případě se postupuje ve smyslu obchodního zákoníku. Obchodní zákoník poskytuje pouze možnost reklamace zboží, nikoli však vrácení do 14 dny.

5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Prodejce má výhradní právo tyto obchodní podmínky doplňovat. Podmínky uplatnění záruky se řídí reklamačním řádem. Vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku a obecně závaznými a právními předpisy v České republice. Kupující převzetím zboží od prodávajícího přijímá a souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami.
 

 


 

Provozovatelem a dodavatelem pro ESDshop.cz je společnost ELPRO, s.r.o.