Používáte nepodporovaný prohlížeč - stránka Funk v omezeném režimu. Pro správné fungování stránky použijte např, mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobně.

Používáte nepodporovaný prohlížeč - stránka Funk v omezeném režimu. Pro správné fungování stránky použijte např, mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobně.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vážený zákazníku,

od 25. května 2018 platí nová legislativa o ochraně osobních údajů. Vstoupilo v platnostnařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob přizpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (GDPR) a zákona č. 1/2006. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, které zajišťují ochranu důvěrnosti, integrity a zajištění dostupnosti OÚ, tzn., že společnost ELPRO, s.r.o. řídí bezpečnost tak, aby se nemohly realizovat hrozby v souvislosti s OÚ.

Správce údajů

Správcem Vašich osobních údajů, tzn. subjekt, který rozhoduje o cílech, účelech a způsobech zpracovávání Vašich osobních údajů, je společnost ELPRO, s.r.o. Napajedla 19, 040 12 Košice.

Získávání údajů a účely jejich zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro realizaci dohody uzavřené mezi naší společností a Vámi, tzn. pro realizaci služby (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), tzn:

 •     registraci uživatelů v systému objednávek a pro realizaci objednávek (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
 •     posuzování stížností a reklamací, záručních a pozáručních servisů (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR);
 •     vymáhání požadavků a nároků v souvislosti s uzavřenou pojistnou dohodou (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), na základě - oprávněného a opodstatněného práva navymáhání pohledávek;
 •     archivní účely (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR);
 •     statistické účely (v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), na základě oprávněné a opodstatněné potřeby správce disponovat informacemi o statistikách jím vykonávaných činností, které umožňují zlepšovat jím vykonávané činnosti.

Dodatečně, platná legislativa od nás vyžaduje, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali pro daňové a zúčtovací účely.

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů digitálních služeb

Tímto dokumentem informujeme také o všech aktivitách, které souvisejí s poskytováním služeb pro digitální publikační platformy jako jsou tablety, mobilní zařízení a počítače s operačním systémem Android a Apple iOS. Při poskytování informací v prostředí mobilních telefonů a tabletů jsou některé obsahové informace zobrazovány z prostředí sítě internet. Pro jejich zobrazení je podmínkou připojení k internetu do 3G sítě nebo pomocí WIFI připojení.

V rámci těchto digitálních služeb máme přístup k Vašim osobním údajům a zároveň shromažďujeme např. anonymní informace o počtu stažení aplikace z těchto aplikací. Cílem je lepší porozumění tomu, co preferují naši zákazníci a zda existuje prostor pro zvýšení kvality služby a produktu. Žádné údaje neposkytujeme třetím stranám ke komerčním, ani jiným účelům.

Všechny změny v zásadách nakládání s osobními údaji uživatelů digitálních služeb budou zveřejněny na této stránce. V případě jakýchkoli otázek souvisejících s těmito podmínkami, můžete nás kontaktovat.

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány (zpřístupněny) jiným subjektům, které zpracovávají Vaše osobní údaje ve vlastní režii, mezi jinými:

 •     subjektům poskytujícím poštovní nebo kurýrní služby;
 •     bankám – za účelem vrácení neoprávněných plateb;
 •     státním orgánům nebo jiným oprávněným subjektům na základě platné legislativy, za účelem splnění zákonných povinností, které máme (daňový úřad, prokuratura ap.);
 •     subjektům, které nám poskytují různé služby: právní, účetní, daňové nebo poradenské.

Zpracovávání a trvání uchovávání Vašich údajů

Společnost ELPRO, s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu:

 •     Jméno a příjmení
 •     Název společnosti
 •     IČO, DIČ a DIČ
 •     Adresa fakturace
 •     Adresa doručení
 •     e-mailová adresa
 •     Telefonní číslo
 •     Přihlašovací údaje zákazníka

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem naplnění smlouvy mezi společností ELPRO, s.r.o. a zákazníkem (dodání zboží nebo služby). Dotčená osoba má právo na výmaz osobních údajů, proto v případě takového požadavku, budou osobní údaje dotyčné osoby neprodleně vymazány. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich údajů, uplatnění vašich práv, resp. byste se chtěli zkontaktovat s naší osobou zodpovědnou za dohled nad ochranou osobních údajů, můžete nás kontaktovat osobně nebo písemně formou listovní zásilky na adrese společnosti, případně se obrátit přímo na naši zodpovědnou osobu na emailové adrese odpovědnaosoba@elpro-ke.sk.

Práva související se zpracováváním údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajů, právo na jejich upřesnění, opravení, odstranění, právo omezit jejich zpracovávání, právo na přenášení údajů, právo na podání námitky, právo na zrušení souhlasu v libovolné chvíli bez vlivu na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením (pokud údaje byly zpracovávány na základě souhlasu).

Kromě toho v situaci, kdy uznáte, že zpracovávání údajů naší společností porušuje předpisy GDPR, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu, který odpovídá za dohled nad ochranou osobních údajů.

 

Provozovatelem a dodavatelem pro ESDshop.cz je společnost ELPRO, s.r.o.